Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

  1. 1 . Thanh toán tiền mặt
  2. 2 . Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

- VietComBank_ Chi Nhánh Bắc Giang (  Chủ TK: Thân Trần Dương Công )
STK :   0731000779999
- MB Bank _ Chi nhánh Hà Nội ( Chủ TK : Thân Trần Dương Công )

STK : 6050188899999
- Agribank_ Chi Nhánh TP Hà Nội (  Chủ TK: Thân Trần Dương Anh )
STK : 1500206049299